මරණය……!

නොදැන
නොදැනී
දින දින
ලංවන……..

Advertisements

සඳක් වෙන්න බැරි නම් නුඹ හට ඉරක් වෙන්න හැකිදෝ මා හට….

 

If you cannot be a moon, can I be a sun….?
When you are not in a position to be a reservoir, why did u want me to be the water in it……..?

Untitled

තප්පර, විනාඩි, පැය, දවස්, සති, මාස, අවුරුදු ගණනින් ආයෙ කවදාවත් නොඑන්න ජීවිතය අතීතයට එකතු වෙද්දි ජීව්තය computer එකක් වගේ උනානම් කියලා සිතුවිලි තොටුපොළට සිතුවිලි ආපු අවස්ථා එමටයි. ඒ……. ජීවිතේ මතක පොතෙන් delete කරන්න හදද්දි errors ආපු memory programs ආයෙ ආයෙත් system එකේ run වෙනකොට ඒ සමහරක් undo කරන්න pause කරන්න replay කරන්න slow motion, fast forward කරන්න, වැරදිලා undo උනඒවා redo කරන්න ඇත්නම් කොච්චර හොඳද කියලා හිතුන වාර අනන්ත නිසා. ඒත් ජීවිතේ reality එක computer එකකින් ගොඩාක් ඈතයි… වාසනාවකට හෝ අවාසනාවකට……

සිතුවිලි තොටුපොළ

ප්‍රබෝධමත් කර ජීවිත ගමනම
සුළං හමා එයි රුවල් කරා
වේගෙන් ඉදිරිය වෙත ඇදෙනා බව
දැනුනා දිය රළ හා ගැටිලා
විටෙක මහා සුළි කුණාටු ඇවිදින්
රුවල් සියල්ලම බිදී ගියා
ඉරුණු රුවල් වල වේදනාව විද
ජීවිත නැව පෙරටම ඇදුනා

View original post

සිතුවිලි තොටුපොළ

කුමට අරුතක් සෙව්වේද මා

අරුත් නැති එක පුංචි කවකට

කුමට තනුවක් යොදන්නද මා

පද නොගැලපුන පුංචි කවකට

කුමට තව පද එක් කරන්නද

කවක් නොවනා එවන් කවකට

කියන්නට එක කතාවක වත

ගෙතිය හැකිවෙද එක කවක් මට

View original post

සිතුවිලි තොටුපොළ

ජීවිතේ එක එක කාලවලදි එන උත්තර නැති ප්‍රශ්ණ වලට උත්තර හොයනවට වඩා කරන්න තියන හොඳම දේ කාලයට උත්තර හොයන්න ඉඩදෙන එක. උත්තර නැති ප්‍රශ්ණ වලට උත්තර හොයන්න යන එක මිරිඟුවක් පස්සේ දුවනවා වගෙයි. හිත ගත දෙකම තෙහෙට්ටු වෙනවා විතරයි. උපේක්ෂාවෙන් කාලයට ඉඩදීම  සමහර ප්‍රශ්ණ වලට හොඳම උත්තරය වෙන්න පුළුවන්……..

View original post